توقف دختران زاگرس مقابل بانوان ایلام
۱۸:۳۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
شکست نمایندگان شیرازی در هفته بیست و پنجم
۱۸:۳۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۴