فراشبند میزبان اردوی آماده سازی تیم های ووشو استان در بخش  آقایان و بانوان
۱۳:۴۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۷
برد تیم های بالای جدول هندبال بانوان کشور/ برد شیرین شهید شاملی در خانه
۱۳:۴۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۷