برگزاری مرحله سوم استعدادیابی زیر ۱۳ سال استان فارس
۱۶:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
دومین رویدادپرش با اسب استان فارس جام فتح خرمشهردر باشگاه سوارکاری دشت بهشت برگزارمیگردد
۱۶:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰