نفرات برتردومین رویدادپرش با اسب فارس جام فتح خرمشهر انتخاب شدند
۱۲:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
پهلوان شیرازی : ورزش زورگری را توصیه نمی کنم اما دیدن آن جذابیت دارد.
۱۲:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۵