اضافه برداشت ها، دشت‌ها و آبخوان‌های استان فارس را را تحت تاثیر قرار داده است
۲۰:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۳
بازدید دستغیب رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور از محل اسکان نوروزی باغ جنت شیراز
۲۰:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۳