برگزاری دوره آموزش کوهنوردی همگانی دراداره ورزش وجوانان پاسارگاد
۲۳:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
کسب مدال های رنگارنگ رانندگان فارس در مسابقه درگ
۲۳:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲