معاون توسعه ورزش استان : افزایش کم نظیر ورزشکاران فارس در المپیک و پارالمپیک۲۰۲۰
۱۶:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
برای اولین بار در کشور / هاکی خیابانی در شهرهای مختلف فارس برگزار می شود
۱۶:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳