تاکید رئیس هیئت ژیمناستیک فارس بر اجرای طرح «ژیمناستیک برای همه»
۰۷:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
فاطمه شیبانی. طناب زنی .
افتخاری دیگر برای ورزش فارس: داوری بانوی شیرازی در مسابقات جهانی طناب زنی
۰۷:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۰