حضور یک بانوی استان فارسی در آخرین مرحله اردوی تیم ملی فوتبال
۱۹:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
شیراز میزبان اردوی انتخابی تیم ملی پارا بدمینتون
۱۹:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۱