فارس نایب قهرمان مسابقات دو و میدانی بانوان نابینای کشور
۱۵:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
بهروز کارگران قهرمان مسابقات جایزه بزرگ تنیس خاکی شیراز
۱۵:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۶