گزارش/ مدرسه فوتبال حافظ شیراز یکی از مدارس بازیکن ساز تیم ملی فوتبال
۱۹:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
کشتی گیر شیرازی در ترکیب تیم ملی فرنگی
۱۹:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۷