برگزاری دوره روزنامه‌نگاری انرژی به همت صنعت برق فارس
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
پرداخت ۱۸ هزار میلیارد ریال از محل عوارض ارزش افزوده به شهرداری های فارس
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۷