امروز - سه شنبه - ۲ مرداد ۱۴۰۳
بوکسور فارسی به اردوی تیم ملی دعوت شد
۲۱:۲۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
ورزشکار مرودشتی مقام سوم مسابقات جنوب کشور را کسب کرد
۲۱:۲۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۳