امروز - شنبه - ۲۳ تیر ۱۴۰۳
کرونا در تمرینات فجر شهید سپاسی شیراز
۱۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
هفته سی و یکم لیگ آزادگان هفته تلخ نمایندگان شیرازی
۱۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۴