امروز - چهارشنبه - ۳ مرداد ۱۴۰۳
نفرات برتر مسابقات انجمن پتانک فارس مشخص شدند
۲۳:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۷
چالش بهترین عکس هیأت کونگ فو شیراز برگزار شد
۲۳:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۷