شیراز میزبان نخستین دوره رقابت های راگبی بانوان
۱۴:۵۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
نخستین گردهمایی رشته جدید قلم تندرستی برگزار شد
۱۴:۵۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴