مدافع شیرازی تیم ملی فوتبال نوجوانان به تیم احسان ری پیوست
۲۰:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
هیئت ورزش های همگانی و ووشو استان فارس تفاهم نامه امضا می کنند
۲۰:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۴