فارس کمبود سوادآموز دارد/ همکاری بیش از ۲ هزار آموزش دهنده با نهضت سوادآموزی
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
مشارکت ۸۰۰ نفر در رویداد ملی شکوه مادری/ در این رویداد از مادران ۴ فرزندی تجلیل می شود
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۳