۵ بوکسور و یک مربی فارسی در اردوهای تیم ملی حضور دارند
۱۴:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
تمرین پهلوانی و جوانمردی کودکان کار در زورخانه قدیمی شیراز
۱۴:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۱