هفتمین دوره از رقابت های شطرنج لیگ استان فارس با معرفی تیم های برتر به ایستگاه پایانی رسید
۲۰:۰۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۶
همایش بزرگ مدیران باشگاه ها و اماکن ورزشی شیراز برگزار می شود
۲۰:۰۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۶