دعوت از ورزشکار شیرازی به اردوی تیم ملی
۱۶:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
انتخاب مربی شیرازی بعنوان سرمربی تیم ملی فوتبال روی میز جانبازان و معلولین
۱۶:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۸