امروز - شنبه - ۲۳ تیر ۱۴۰۳
اعزام شش هزار دانشجو از فارس به راهیان نور
۲۰:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
فریزبی کاران استان فارس در کشور سوم شدند
۲۰:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۴