نائب رئیس مجلس الجزایر با استاندار فارس دیدار کرد
۲۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۳
یادداشت/ به بهانه روز پدر/ بابا نان داد …
۲۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۳