پارکور از نگاه دوربین ورزش در پارس
۲۰:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
فریدون رئیسی
یادداشت: خواسته خاک خورده های ورزش از مدیریت ارشد استان؛ هدایت ورزش فارس را به ورزشی‌ها بسپارید
۲۰:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۸