مسئول کمیته کراس ترنینیگ هیات ورزش های همگانی استان فارس منصوب شد
۲۰:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
با حضور مسئولین؛ افتتاح پارک جنگلی مرحوم نوید محمدی
۲۰:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰