دعوت از نوجوان شیرازی به اردوی استعدادیابی تیم ملی شمشیر بازی
۱۶:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
سه کشتی گیر فارس در تمرین تیم ملی جوانان حضور یافتند
۱۶:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹