اسکواش باز شیرازی نائب قهرمان کشور شد
۱۸:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
صفحه ورزشی روزنامه تماشا چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۸
۱۸:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۷