شیبانی عضو کمیته جوانان فدراسیون جهانی طناب زنی شد
۱۶:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
ششمین برد پیاپی هندبالیست های کازرونی
۱۶:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۳