امروز - شنبه - ۲۳ تیر ۱۴۰۳
کارگاه استعدادیابی با حضور مسؤولین ورزش استان برگزار شد
۱۵:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
آباده میزبان کارگاه آموزشی دانش افزایی ویژه بانوان
۱۵:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۹