مسابقات پرتاب پنالتی بسکتبال بانوان شاغل ادارات در شهرستان فسا برگزار شد
۱۵:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
آباده میزبان کارگاه آموزشی دانش افزایی ویژه بانوان
۱۵:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۹