توصیه های متخصص فیزیولوژی ورزشی قلب عروق و تنفس برای انجام تمرین های ورزشی به صورت انفرادی
۱۷:۳۷ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
تمامی رقابت های هندبال تعطیل شد
۱۷:۳۷ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۱