گزارشی از چنارهای مرغک رونیز استهبان که ایستاده جان می دهند
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۶
پیشنهاد استاندار فارس برای راه اندازی خط تولید موتورهای برقی در استان
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۶