یوم الله ۱۳ آبان یادآور رسوایی ایادی استکبار جهانی در قضیه فلسطین است
۱۵:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
فارسی ها یک صدا شعار مرگ بر اسرائیل سر دادند
۱۵:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳