وزنه برداران استان فارس در تمرین تیم ملی حضور یافتند
۱۷:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
رئیس گروه ورزشهای روستایی : بازیهای بومی و محلی ریشه در هویت هر ملتی دارد
۱۷:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۷