علوم پزشکی شیراز در المپیاد ورزشی دانشجویان دختر کشور ۲۰ طلا کسب کرد
۲۱:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۹
علوم پزشکی شیراز مقام اول المپیاد کشوری را کسب کرد
۲۱:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۹