بازی تیم هندبال شهید شاملی با تیم اصفهانی به تعویق افتاد
۱۲:۱۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
روز اول مسابقات جام خوشه چین با شش مسابقه در بخش بانوان و آقایان برگزار شد
۱۲:۱۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۱