نام یک سالن ورزشی در شهرستان فراشبند به نام شهید سلیمانی تغییر یافت
۱۹:۰۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
مصطفی منصورآبادی مسوول کمیته پرثوآ هیات ورزش های همگانی فارس شد
۱۹:۰۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸