طلای کشوری موی تای بر گردن ورزشکار فارسی
۱۲:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
مدیرکل دفتر عملکرد بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت ورزش و جوانان : برگزاری کارگاه های آموزشی موجب تقویت دانش مدیران بازرسی مناطق و استان های کشور می شود
۱۲:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵