کشتی گیر نی ریزی در تیم منتخب فارس
۰۹:۵۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰