آموزش وپرورش ناحیه۳برسکوی قهرمانی مسابقات بدمینتون بانوان کارکنان دولت ایستاد
۲۱:۵۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
مهسا معمار نایب رئیس هیات قایقرانی استان شد
۲۱:۵۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹