کسب مدال های رنگارنگ رانندگان فارس در مسابقه درگ
۲۳:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
بانوان والیبالیست بالاده نایب قهرمان مسابقات جام فجر بالاده
۲۳:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲