امروز - شنبه - ۲۳ تیر ۱۴۰۳
مسئول دفاع شخصی بخش جره و بالاده؛ به دنبال گسترش ورزش در این بخش هستم/
۲۰:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
تزریق واکسن کرونا برای ورزشکاران پارالمپیکی اقدامی به جا از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی
۲۰:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳