مسئول دفاع شخصی بخش جره و بالاده؛ به دنبال گسترش ورزش در این بخش هستم/
۲۰:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
حمایت گروه صنعتی فارس از ورزشکاران افتخار آفرین فارس
۲۰:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳