شیراز میزبان دوره استعداد یابی رزم گیلما کشور
۱۵:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
شکار قوی انزلی توسط زرد پوشان شیرازی/ توقف قشقایی در خوزستان
۱۵:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۲