سرپرست هیات ژیمناستیک فارس:توسعه ورزش ژیمناستیک با تکیه بر دعوت همگانی است
۰۸:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
دکتر محسن داودی: خرمن کوه، میزبان کوهنوردان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۰۸:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۸