ایجاد قرارگاه جهادی توسعه فیبر نوری در فارس
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
عزم جدی برای زیبا سازی مبلمان شهری با هدف نشاط در سطح منطقه چهار
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱