دعوت از شیرازی ها برای شرکت در شاهنامه خوانی
۱۵:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
آغاز به کار جام امید رسانه در فارس
۱۵:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲