لینک کوتاه مطلب : https://farseberooz.ir/?p=7878

QR: انتقاد پاک فطرت از عدم رسیدگی به دانشگاه فرهنگیان فارس و مدارس شیراز