رسانه‌ها بهره مندی از توان دانشمندان و فناوران را به جایگاهی شایسته برسانند
۲۱:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
آغاز ثبت نام سومین دوره رایگان فیلمسازی
۲۱:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲