شش بانوی جوان هندبالیست استان فارسی در اردوی تیم ملی
۲۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
دکه مطبوعات ورزشی شیراز
۲۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۳