لینک کوتاه مطلب : https://farseberooz.ir/?p=6989

QR: انتصاب محمد جهان بخش بعنوان رئیس کمیته فنی انجمن ورزشی چوگوی فدراسیون ورزش های همگانی