تشریح آخرین وضعیت خط ریلی شیراز – بوشهر توسط قادری نماینده شیراز
۱۹:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۷
شاهسونی به عنوان شهردار نی ریز انتخاب شد
۱۹:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۷